All U.S.A. Events


June 2019

Date Event Location
8 Jun 2019 Darshan Laguna Hills, CA

July 2019

Date Event Location
13 Jul 2019 Guru Purnima – Darshan Laguna Hills, CA

August 2019

Date Event Location
24 Aug 2019 Darshan Laguna Hills, CA

September 2019

Date Event Location
21 Sep 2019 Darshan Laguna Hills, CA
27 & 29 Sep 2019 Colorado Events Eagle, CO

October 2019

Date Event Location
26 Oct 2019 One-Day Retreat with Louix Mission Viejo, CA

November 2019

Date Event Location
9 Nov 2019 Darshan San Diego, CA

December 2019

Date Event Location
29 Dec 2019 to
3 Jan 2020
New Year's Eve Retreat with Louix Bali, Indonesia